Atlas světa - A

Afghánistán

Afghánistán - Země bojovníků

Po dlouhém období válek a nejrůznějších konfliktů se situace lidí v Afghánistánu pozvolna zlepšuje, ke klidu a spokojenému životu mají ale ještě daleko. Afghánistánem odedávna procházely četné migrační a obchodní cesty, a proto má tento kus země za sebou dlouhou a rušnou historii. Nejstarší historické prameny pocházejí z dob perské dynastie Achaimenovců, kteří oblast ovládali v letech 550–331 př. n. l.
Symbol uprostřed afghánské vlajky zobrazuje mešitu. Černá barva představuje minulost, červená připomíná krev prolitou za nezávislost a zelená symbolizuje nadějnou budoucnost a islám


Albánie

Albánie - Korupce a pyramidy

Není jisté, odkud přišli Albánci na Balkán, ale etnologové se shodují, že jde o nejstarší národ jihovýchodní Evropy. Tomu nasvědčuje i albánština, jež je zcela odlišná od jazyků sousedících zemí a je posledním představitelem tzv. thrácko-illyrské skupiny jazyků, které byly původní řečí obyvatel Balkánského poloostrova.
Albánie byla zachvácena moderní zlatou horečkou orientovanou na investiční společnosti, jež lidem slibovaly nereálné zisky. Odhaduje se, že půl milionu z tehdejších 3,2 milionu obyvatel vložilo své peníze přinejmenším do jedné z přibližně dvanácti pyramidových investičních společností. Investoři dostali za svoje peníze slib, že jim každý měsíc bude vypláceno 50 % z vložené částky.


Alžírsko

Alžírsko - V zajetí minulosti

Oblast dnešního Alžírska byla už před cca 12 000 let obydlena Berbery. Po roce 800 př. n. l. se oblast dostala pod nadvládu Kartága, ale po jeho zániku na konci Punských válek zde vzniklo několik samostatných berberských království, především Numídie. Dalším mocným vládcem se na konci 2. století stal Řím a po jeho rozpadu území částečně ovládali Vandalové, později vyhnaní vojevůdci byzantského císaře Justiniána I. Byzantská říše pak byla v 8. století vytlačena Araby.
Vlajka byla přijata už v roce 1954 Frontou národního osvobození (FLN), mezi roky 1958–62 šlo o vlajku exilové vlády a po získání nezávislosti se stala státním symbolem. Zelená barva představuje islám a bílá čistotu.


Andorra

Andorra - Růst horského trpaslíka

Andorra stála vždy stranou světového dění. Zatímco v Evropě vznikaly a zanikaly říše a měnila se politická zřízení, život ve zdejších horách zůstával po staletí stejný. Podle tradice dal sám Karel Veliký v roce 803 zdejším obyvatelům výhradní právo na andorské území. Šlo o velkorysé gesto, jímž chtěl velký vládce poděkovat Andořanům za účinnou pomoc v boji proti Maurům.
Když dal Napoleon v roce 1806 Andoře ústavu, používala vlajka tradiční katalánské barvy. V roce 1866 pak Napoleon III. dosáhl vřazení modré barvy, aby tak vyjádřil částečnou suverenitu Francie v zemi


Angola

Angola - Děti války

Bantuské kmeny, které v současnosti tvoří většinu místní populace, přišly na území dnešní Angoly zřejmě kolem roku 500 př. n. l. Když Portugalci po bezmála 500 letech nadvlády vyklidili pole a Angola v roce 1975 vyhlásila samostatnost, zůstaly zde dvě vlivné a znesvářené vojensko-politické organizace. Komunistické Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA) a antikomunistický Svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA).
Rudá na angolské vlajce představuje krev prolitou během všech válek, černá africký kontinent. Ozubené kolo je symbolem průmyslu, mačeta představuje rolníky a boj. Hvězda znamená mezinárodní solidaritu a pokrok.


Argentina

Argentina - Útěk z ekonomické propasti

První důkazy o přítomnosti lidí na půdě dnešní Argentiny byly nalezeny v Patagonii a datují se do doby před 13 000 lety. Před sto lety patřila Argentina k nejbohatším zemím světa. Osmileté období vojenské diktatury jí ovšem zanechalo dědictví, jež stát dovedlo na pokraj ekonomické smrti.
Argentinská vlajka byla používána již při bojích za samostatnost. Blankytně modrá prý představuje oděv Panny Marie a bílá stříbro. Název Argentiny je odvozen od latinského názvu stříbra (argentum). V roce 1818 bylo do středu umístěno žluté slunce (Sol de Mayo), které představuje inckého slunečního boha Inti.


Arménie

Arménie - pohrobek Sovětského svazu

Arménie se musí vypořádávat s mnoha negativními dědictvími minulosti. Země s bohatou kulturou a historií má dnes jen pětinu historické rozlohy a většina Arménů žije v zahraničí. Arménie kdysi byla rozsáhlým státním útvarem s propracovanou kulturou, originální architekturou a vlastní abecedou. Mimo jiné šlo o první zemi, kde bylo jako státní náboženství přijato křesťanství. Tradičně se uvádí, že k tomu došlo v roce 301.
Barvám vlajky Arménie je přisuzován symbolický význam. Rudá (krev prolitá vojáky), oranžová (úrodná zem) a modrá (nebe), jsou ovšem v jiném výkladu duhou nad horou Ararat.


Austrálie

Austrálie - Ukradená země

Bylo osídlení Austrálie Evropany kolonizací prázdné země, nebo šlo o krádež půdy domorodým obyvatelům? Osídlování Austrálie pravděpodobně začalo před 42–48 tisíci let, kdy se po tehdy existujících pruzích země a částečně na lodích dostali z nynější jihovýchodní Asie předkové australských aboriginců. První Evropan, holandský mořeplavec Willem Janszoon, spatřil australské břehy až v roce 1606.
Zmenšená britská vlajka poukazuje na historii Austrálie, která dříve byla britskou kolonií. Sedmicípá hvězda federace zabírá levou dolní část australské vlajky a Jižní kříž, souhvězdí viditelné ze všech australských území pravou dolní část australské vlajky.


Ázerbájdžán

Ázerbájdžán - Rozvoj poháněný ropou

Geografické umístění Ázerbájdžánu mělo velký vliv na utváření jeho historie. V dějinách dnešního ázerbájdžánského území dominovaly regionu Persie, Rusko i další mocné říše. V 19. století došlo ve využívání ázerbájdžánských ropných rezerv k zásadnímu zlomu. Jako součást tehdejší ruské říše zaznamenala oblast obrovský rozvoj a na začátku 20. století pocházela polovina ropy na světových trzích právě odtud.
Modrá na vlajce Ázerbájdžánu připomíná turkické dědictví, červená má symbolizovat pokrok a zelená islám. Srpek opět připomíná islám a osmicípá hvězda osm písmen slova Ázerbájdžán napsaného v arabštiněCopyright © 2017 HRCPRC.NET | Sitemap

Top